Ο Βραχνάς της Γραφειοκρατίας στην Ελλάδα

Σε ένα σύγχρονο κράτος, είναι απαραίτητη η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαφόρων διαδικασιών. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στη διευκόλυνση των δράσεων των πολιτών. Βρισκόμαστε στο 2017 και δε νοείται η έλλειψη τεχνολογικών μέσων στις δημόσιες υπηρεσίες. Συνεπώς, είναι συνετή η αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών εκ μέρους των πολιτών. Κάτι τέτοιο επιφέρει τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης για κάθε πολίτη και κατανοεί ο καθένας μας πόσο πολύτιμο είναι αυτό.

Τα Εμπόδια της Γραφειοκρατίας

Τις περασμένες δεκαετίες η γραφειοκρατία υπήρξε σοβαρό τροχοπέδη στις προσπάθειες των πολιτών. Για μία απλή διαδικασία, εμπλέκονταν διάφορες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία αργούσε να ολοκληρωθεί και χρειαζόταν περισσή υπομονή εκ μέρους του πολίτη για να μην αγανακτήσει.

Ένα από τα πρόσωπα της γραφειοκρατίας είναι και αυτό της επικύρωσης. Πόσες φορές δεν ευχηθήκατε να είχατε επικυρώσει μία ακόμη φωτοτυπία του πτυχίου ή της ταυτότητάς σας; Δυστυχώς, μέχρι πριν από λίγα χρόνια μονάχα τα επικυρωμένα αντίγραφα των διαφόρων εγγράφων είχαν αξία. Διαφορετικά, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούσαν να τα δεχθούν – Imprumutacum Romania. Φαντάζεστε τι χάος επικρατούσε στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών, τα οποία ήταν επιφορτισμένα και με αυτή την υποχρέωση.

Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες ήταν και συνεχίζει να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα μεγάλο πλήγμα του δημοσίου. Αν και το διαδίκτυο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για οργάνωση, εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρχεία δεν έχουν ενημερωθεί αποτελεσματικά. Συνεπώς, ο μεγάλος όγκος δεδομένων δεν είναι προσβάσιμος από όλες τις υπηρεσίες και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.

Η Λύση του Εκσυγχρονισμού

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποτελούν τον κύριο άξονα, επάνω στον οποίο οφείλει ο δημόσιος τομέας να κινηθεί. Δεν είναι δυνατόν οι διαδικτυακές λειτουργίες μίας υπηρεσίας να μην είναι σε ισχύ. Κάτι τέτοιο κοστίζει σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά είναι εις βάρος του πολίτη. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη δημιουργία και υποστήριξη των διαδικτυακών αρχείων.

Μέσα από την επικοινωνία των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου, ο χρόνος ελαχιστοποιείται και παράλληλα ο πολίτης εξυπηρετείται με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά στις συναλλαγές του με το δημόσιο.

Ταυτόχρονα, πρέπει να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί που ελαχιστοποιούν τις διαδικασίες που απαιτούνται κάθε φορά. Για παράδειγμα, δημιουργείται ένα γραφείο έναρξης επιχειρήσεων για να γλιτώσει τον επίδοξο επιχειρηματία από τα γραφειοκρατικά τερτίπια. Μέσω του εκσυγχρονισμού, χρειάζονται λιγότερα έγγραφα και η έναρξη της επιχείρησης ολοκληρώνεται χωρίς κόπο και χρόνο. Αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Αλλαγή Εδώ και Τώρα

Σίγουρα δεν είναι εφικτή η μετατροπή του δημοσίου από την μία μέρα στην άλλη σε ένα κράτος με πλήρη οργάνωση και ανεμπόδιστη επικοινωνία. Ωστόσο, αυτή θα πρέπει να είναι προτεραιότητα του κράτους. Η συνδεσιμότητα ανάμεσα στις υπηρεσίες είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.

Το κράτος οφείλει να ξεπεράσει τους ισχυρούς δεσμούς που είχε όλα αυτά τα χρόνια με την στυγνή γραφειοκρατία. Στη θέση της, οφείλει να ενισχύσει την ευκολία και την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Μονάχα έτσι θα υπάρξει η πολυπόθητη αλλαγή προς όφελος των πολιτών!